Η εταιρεία

Η επιχείρηση παρέχει αποθήκευση δημητριακών και συγκεκριμένα σιτάρι
(μαλακό και σκληρό) και ηλίανθο. Η παροχή της υπηρεσίας ξεκινάει από την
παραλαβή των σπόρων από την παραγωγή των αναφερόμενων δημητριακών κατά
τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους, καθώς εξαρτάται
από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν. Πιο συγκεκριμένα:
✓ Η καλλιέργεια του σιταριού (μαλακό και σκληρό) συγκαταλέγεται στα
χειμερινά σιτηρά καθώς η σπορά του ξεκινάει από τις αρχές του Οκτωβρίου έως
και τα μέσα του Ιανουαρίου. Τα φυτά του σιταριού αναπτύσσονται κατά τη
διάρκεια του χειμώνα και ο σπόρος της καλλιέργειας συγκομίζεται όταν η
υγρασία του σπόρου μειωθεί κάτω από το 15%, στο χρονικό διάστημα από
Ιούνιο έως Ιούλιο.
✓ Η καλλιέργεια του ηλίανθου συγκαταλέγεται στα εαρινά σιτηρά καθώς η
σπορά του γίνεται στα τέλη του χειμώνα και αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια
της άνοιξης. Η συγκομιδή των σπόρων των φυτών του ηλίανθου, γίνεται όταν
υγρασία των σπόρων είναι 8-10%, κατά την περίοδο από τέλη Αυγούστου μέχρι
αρχές Σεπτεμβρίου.
Ο σπόρος των δημητριακών στη συνέχεια πωλείται σε επιχειρήσεις σε
άμεσο χρονικό διάστημα, ώστε η ποιότητα των σπόρων να είναι άριστη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

elGreek